آدرس تهران - خيابان احمد قصير - خيابان ۱۲ - شماره ۲۸ - طبقه ۴
تلفن 88731508 9821+
فکس 88739605 9821+
ایمیل info@coralir.com