نمایشگاه لوازم خانگی مشهد – مهر ماه ۱۳۹۲

تاریخ برگزاری : ۲۳-۲۶مهرماه ۱۳۹۲ مکان برگزاری : مشهد بلوار وکیل آباد ، بلوار نمایشگاه ، محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی مشهد